Vi måste säga stopp! Nu!

Idag lever vi i en tid där vi har ett krig i Europa som är fruktansvärt. Och det hotas med kärnvapen på ömse håll – hela vår livsexistens är hotad. De krigssimuleringar som gjorts där kärnvapen används slutar med ond bråd död för minst 500 miljoner människor. Det ena gav det andra.

Vad är angelägnast?

Är det att göda krigets demoniserande krafter och förenklade världsbilder och skicka in mer soldater, mer vapen, mer och fler hot om kärnvapen? Eller är det att vi unisont stämmer in i ett nej, nu får det vara nog – lägg ned, sluta kriga. Stopp.

Vi måste prata med varandra! Vi måste vi ta ordet fred i vår mun, fred som ett krav! Om inte annat för Jordens skull, fåglarnas, bakterierna och vattenmolekylernas skull. Alla ofödda barns skull.