Poesi skriver jag

och den genren ligger mig kanske närmast om hjärtat. Den samling jag håller på med nu kommer jag publicera under 2018. Här är en av dikterna i den:

 

På tredje dagen uppstod Du och nu finns Du överallt,

i varenda sten, i vartenda träd, i vartenda skratt och

vid varje punkt av liv.

 

Du skänker närvaro, beskydd, kärlek.

En dörr öppen för alla.

Kommer vi att välja Dig?

 

Du har valt oss men kommer vi att välja Dig?