Den smala vägen

Jesus visar oss en grundhållning där Jesus å ena sidan är djupt förankrad i sitt budskap, sitt ärende – å andra sidan hyser förmågan att möta oss människor exakt där vi är i livet. Han gick utanför sin tids så kallade box

Grundbudskapet till oss är att våga vandra livet utan att positionera oss – utan att särskilja den ena gruppen mot den andra utan att söka det som förenar oss. Söka det universella syster- och broderskapet i var och en av oss. Gör vi det hamnar vi i ett Guds flöde där vi upptäcker det som förenar oss – då kan vi inte särskilja och döma ut.

Jag tänker att i tider av krig – som alltid förutsätter en svart-vit retorik – men även i tider av terrorhot och spänningar att det är viktigt att våga vandra denna väg av enhet Jesus visar oss. Denna anda där vi söker förståelse, enhet och att se varandra. Denna smala alternativa väg i en tid av vrede, fördömanden och självpåtagen övertygelse om den egna rättfärdigheten.

Jesus sa: Den som är utan synd kastar första stenen. Och han sa:

Den som tar till svärd kommer att förgås med svärd.

Jesus visar oss således en väg som börjar och slutar i nåd – och nåden förutsätter alltid att jag som individ är beredd att böja mitt huvud till Gud och be om förlåtelse, bereda marken kring mig, söka ta mitt ansvar för det som felar och brister i mitt egna liv. I vars och ens egna liv.